พัฒนาการจังหวัดระนอง เยี่ยมชมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดระนอง   พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้บ้านย่านยาว หมู่ที่ 2 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ โดยมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและแปลงข้าวโพดแปลงเล็กปลอดสารพิษของนางจีรนันท์ ภาคอารีย์

ทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดระนองได้ชื่นชมและให้กำลังใจนางจีรนันท์ ภาคอารีย์ ครัวเรือนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไป

(Visited 83 times, 1 visits today)