ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกะเปอร์และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกะเปอร์ ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาบทาทสตรีจำนวน 16 โครงการ ทั้งหมดเป็นโครงการประเภทหมุนเวียน
-ผลการพิจารณาปรากฎว่าทั้ง 16 โครงการได้รับการอนุมัติ

(Visited 11 times, 1 visits today)