รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระนอง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัด ด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงปูนิ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่สงวนชีวมณฑล ระนอง ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาบหมากทำมือเป็นรูปเรือ ที่ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง ซึ่งเข้ากับวิถีชีวิตพื้นถิ่นชุมชนประมงชายฝั่ง โดยมีกลุ่มสตรีร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

(Visited 58 times, 1 visits today)