กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ นำโดยนายราชันย์ ช่วงชัย พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เนื่องในวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดธรรมาวุธาราม หมู่ที่ 4 บ้านฝ่ายท่า ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ โดยมีนายอำเภอ หวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ภายในวัด
โดยในครั้งนี้ พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในพิธีในครั้งนี้

(Visited 20 times, 1 visits today)