ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติในการลดหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอกะเปอร์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง นำโดยนายสำราญ ชูสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติในการลดหนี้ค้างชำระของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอกะเปอร์ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งมีผู็เข้าร่วมทั้งหมด 92 คน โดยมีรายละเอียดในการชี้แจงดังนี้

-ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 3 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.1 ต่อไป
-ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด จากร้อยละ 7.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 0.1 ต่อปี

โดยให้ผู้กู้ยืมทุกท่านยื่นแสดงความประสงค์ และแบบปรับโครงสร้างหนี้ โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์

(Visited 12 times, 1 visits today)