พิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายหลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. นายราชันย์ ช่วงชัย พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายหลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งงานจัดแสดงและจำหน่ายหลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ระนอง-เกาะสอง จะจัด ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ในระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

(Visited 47 times, 1 visits today)