การประชุมในโครงการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ได้เข้าร่วมการประชุมในโครงการจัดทำแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันไวรัสจากคอมพิวเตอร์และร่วมนำเสนอแผนในการป้องกันเป็นรายอำเภอ ณ โรงแรมไอเฟลอิน จังหวัดระนอง
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนอง และหัวหน้าฝ่ายสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดระนอง

(Visited 12 times, 1 visits today)