ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกะเปอร์ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกะเปอร์ ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 17 โครงการ แบ่งเป็นโครงการประเภทอุดหนุน 4 โครงการและโครงการประเภทหมุนเวียน 13 โครงการ
ผลการพิจารณาปรากฏว่าทั้ง 17 โครงการได้รับการอนุมัติ

(Visited 9 times, 1 visits today)