ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลกะเปอร์

     วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล โดยมีการปลูกพืชผักสวนครัวการทำนาข้าวร่วมกับการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และมีการบริหารหารจัดการน้ำ โดยการขุดสระกักเก็บน้ำ ณ บ้านคุณจีรนันท์ ภาคอารีย์ หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ตำบลกะเปอร์

(Visited 57 times, 1 visits today)