ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07:00 น. นายราชันย์ ช่วงชัยพัฒนาการอำเภอกะเปอร์พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้า ในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป ต่อด้วยกิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ โดยมีนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านและพสกนิกรชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

(Visited 9 times, 1 visits today)