ส่งปลัดอาวุโสไปเป็นจ่าจังหวัดระนอง

วันนี้เวลา 09.00 น. นายราชันย์ ช่วงชัย พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต่างๆ ร่วมส่ง นายกษิดิ์เดช ทองชู ปลัดอาวุโส อำเภอกะเปอร์ เดินทางไปรายงานตัวเพื่อรับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ขอแสดงความยินดีแก่ท่านปลัดอาวุโสเป็นอย่างสูง

(Visited 206 times, 1 visits today)