ยินดีต้อนรับพัฒนาการอำเภอกะเปอร์คนใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. อำเภอกะเปอร์ ประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมีนายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในการประชุม และได้ให้ นายราชันย์ ช่วงชัย พัฒนาการอำเภอคลองใหญ่ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ กล่าวแนะนำตนเองในที่ประชุม อำเภอกะเปอร์ยินดีต้อนรับค่ะ

(Visited 199 times, 1 visits today)