โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลบางหิน

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบตำบลบางหิน เข้าร่วมเป็นวิทยากรในระดับตำบล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่

(Visited 87 times, 1 visits today)