ร่วมกิจกรรมโครงการ D-HOPE

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำผู้นำชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ D-HOPE ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวในระดับชุมชน ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

(Visited 190 times, 1 visits today)