ประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  นักวิชาการพัฒนาชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมด้วยบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นฯ ประจำปี 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 91 times, 1 visits today)