ติดตามและสนับสนุนอาชีพครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560 อำเภอกะเปอร์

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์  ร่วมกับบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ในปี 2560 เพื่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน แก้ไขปัญหาการตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านรายได้ครัวเรือน

(Visited 80 times, 1 visits today)