กิจกรรมราษฎรจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน อำเภอกะเปอร์

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมกิจกรรมราษฎรจิตอาสา ปลูกป่าชายเลน เพื่อสนองพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ ณ อ่าวท่าหิน หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 204 times, 1 visits today)