กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมออกบู๊ทงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561

กลุ่มรองเท้าบ้านชาคลี หมู่ที่ 1 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ โดยคุณธวัช  ซึ่งเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอกะเปอร์  โดยมีนายธวัช  หนูดำ ประธานกลุ่มรองเท้าบ้านชาคลี ร่วมออกบู๊ทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รองเท้าเสือกสาน ในงานวันเกษตรแห่งชาติ  ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2561

(Visited 85 times, 1 visits today)