กิจกรรมโครงการขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน บ้านสำนัก ตำบลม่วงกลวง

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจัดประชุมเพื่อค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาดูงาน โดยได้รับความร่วมมือจากนายสมหมาย  ชิดเอื้อ กำนันตำบลม่วงกลวง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

(Visited 52 times, 1 visits today)