หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 นายสุรินทร์  สังข์สี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลบางหิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกับจิตอาสาของหมู่บ้าน จัดกิจกรรมทำอาหารแจกแก่เด็กและผู้ปกครอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

(Visited 32 times, 1 visits today)