ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาในตำบลเชี่ยวเหลียง

วันที่ 8 มกราคม 2561 นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมประชุมราษฎร หมู่ที่ 5 บ้านนาใน ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ และให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมและมีราษฎรเข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน

(Visited 39 times, 1 visits today)