กิจกรรมเด่นผู้นำสัมมาชีพชุมชนตำบลกะเปอร์

นางสาวสำอางค์  คงหาญ ผู้นำสัมมาชีพชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และเป็นผู้ผ่านระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ปี 2560 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนพื้นที่อำเภอกระบุรี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการสร้างบุคลากรทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลสู่ภายนอกได้

(Visited 34 times, 1 visits today)