โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอกะเปอร์

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกะเปอร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โ่ดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ จำนวน 34 กองทุน ของอำเภอกะเปอร์ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์

(Visited 39 times, 1 visits today)