สรุปผลการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐของอำเภอกะเปอร์

อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าที่สนใจและสมัครเป็นผู้ค้า จำนวน 167 ราย และทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ได้ทำการบันทึกข้อมูล ตป.05 เรียบร้อย

(Visited 64 times, 1 visits today)