ตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสพื้นที่ตำบลกะเปอร์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลกะเปอร์ ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านบางลำภู ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส

(Visited 49 times, 1 visits today)