โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยบุคลากร หน่วยงานราชการ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ นักเรียนนักศึกษา ชมรมคนรักนายหลวง  มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประมาณ 200 คน และมีการขยายผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ของอำเภอกะเปอร์

(Visited 102 times, 1 visits today)