มอบเงินอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท อำเภอกะเปอร์

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสุริยศักดิ์ โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ได้ดำเนินการมอบเงินอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ราย โดยแบ่งออกเป็นกองทุนจากส่วนกลาง 5 ราย และจากจังหวัดระนอง 5 ราย ซึ่งมีนายไมตรี  ทองวล ปลัดอาวุโสอำเภอกะเปอร์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินทุนอุปการะในครั้งนี้

(Visited 87 times, 1 visits today)