กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางปรุล่าง

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับงบประมาณจากที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ในพัฒนาและปรับปรุง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแข่งขันเปตองเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่

(Visited 147 times, 1 visits today)