กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน “การทำยาธาตุสมุนไพร การทำน้ำดื่มสมุนไพร การทำน้ำพริกตะไคร้ และการจักสาน”

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลกะเปอร์ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ของบ้านบางปรุล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน

(Visited 183 times, 1 visits today)