กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน”

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลกะเปอร์ ได้รับมอบหมายจากนายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน ของกลุ่มเป้าหมายโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน บ้านด่าน หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และเด็กเยาวชนภายในพื้นที่

(Visited 108 times, 1 visits today)