กิจกรรมสัมมาชีพชุมชน “การทำยาธาตุสมุนไพร การทำน้ำดื่มสมุนไพร การทำน้ำพริกตะไคร้ และการจักสาน”

นางนวลฉวี  สัตยาภรณ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลกะเปอร์ ได้ [...]

อ่านต่อ