ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ พร้อมด้วยนางยินดี  งามสวน พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลเชี่ยวเหลียง เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนมีความต้องการเลี้ยงปลาในกระชัง ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนเป็นอย่างดี โดยจัดเป็นส่วนรวมของชุมชน มีการบริหารจัดการด้วยชุมชน

(Visited 102 times, 1 visits today)