สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัด

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวพัฒนาการจังหวัดระนอง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

(Visited 114 times, 1 visits today)