โครงการสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน การเลี้ยงผึ้งโพรง

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายนายชัชยาคมน์  สุพิทยพันธุ์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลบางหิน ติดตามการดำเนินกิจกรรมสาธิตอาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรง ของบ้านบางหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งเป็นกิจกรรมการสาธิตการทำกล่องรังผึ้งสำหรับการล่อให้ผึ้งเข้าทำรัง

(Visited 495 times, 1 visits today)