กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดระนอง

 

(Visited 52 times, 1 visits today)