สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่วมกิจกรรมงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ปี 2560

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ร่วมนำกลุ่มสตรีบ้านบางหิน สาธิตการทำดอกไม้ดิน และการทำพรมเช็ดเท้า ให้กับผู้เข้าร่วมงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ปี 2560 ณ ลานเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน

(Visited 49 times, 1 visits today)