กิจกรรมออกกำลังกายอำเภอกะเปอร์

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายสมกิจ  เกศนาคินทร์ นายอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ รวมทั้งบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะเปอร์ ร่วมออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ ซึ่งมีกิจกรรมเต้นแอโรบิก เปตอง ฟุตบอล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้มีการออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 160 times, 1 visits today)