่กิจกรรมส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน”การทำปลาดุกร้า”

 

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ ร่วมกิจกรรมสาธิตการส่งเสริมอาชีพการทำปลาดุกร้า ตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 10 บ้านคอกช้าง ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

(Visited 136 times, 1 visits today)