กิจกรรมโครงการสัมมาชีพชุมชน “การเพาะเห็ดนางฟ้า”

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้ นางยินดี  งามสวน พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลเชี่ยวเหลียง ส่งมอบก้อนเห็ดนางฟ้าแก่สมาชิกโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 202 times, 1 visits today)