กิจกรรมโครงการสัมมาชีพชุมชน “การเลี้ยงปลาในกระชัง”

นายสุริยศักดิ์  โภคะสุวรรณ พัฒนาการอำเภอกะเปอร์ มอบหมายให้นางยินดี  งามสวน พัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลเชี่ยวเหลียง ติดตามการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่การเลี้ยงปลาในกระชัง แก่สมาชิกตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน      ณ สระน้ำของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

(Visited 142 times, 1 visits today)