ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้่งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (แบบเสนอโครงการ/สัญญายืมเงิน)

ดาวน์โหลด

การประกวดกิจกรรมในงานตลาดนัดชุมชนสุรินทร์และมหกรรมเทศกาลของดีเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ไม่มีไฟล์

หนังสือราชการ

การดำเนินงานการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้่งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด