เสนห์อาภรณ์ ลอดลายมังกรนครสวรรค์

เข้าชม 6 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเดินแบบการกุศล”เสนห์อาภรณ์ ลอดลายมังกรนครสวรรค์” เพื่อหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเป็นสาธารณกุศล การออกเยี่ยมสงเคาระห์ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และเป็นการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าประจำท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์

(Visited 6 times, 1 visits today)