นางประณีวรรณ ซาซุม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอกันทรลักษ์ เบอร์ติดต่อ 0818225947

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ