สพอ.ร่วมประชุมประจำเดือนชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และติดตามสนับสนุน เยี่ยมให้กำลังใจศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย