ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไทย “ลายดอกผักติ้ว” ลายประจำอำเภอกันทรวิชัย และ ประชาสัมพันธ์ “สะพานไม้ 180 ก้าว เมืองพระกันทรวิชัย” สถานที่ท่องเที่ยว และจุดเช็คอินแห่งใหม่ ของอำเภอกันทรวิชัย

ติดตามเตรียมความพร้อมพื้นที่ ที่ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” งบฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ ระยะที่ 1 แปลงนายวรวุฒิ ชโนทัยกุนทร