ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอกันทรวิชัย
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม, ถนนสุขาภิบาล 2, ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์  043-744372

(Visited 830 times, 1 visits today)