โครงสร้างบุคคลากร

นางวัลลี รอบการ

พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย

นางกรกฏ จันทรเสนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนากรประจำตำบลศรีสุข และคันธารราษฎร์

นางสุภาพร ฤทธิ์ทรงเมือง

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
พัฒนากรประจำตำบลเขวาใหญ่ ตำบลมะค่า ตำบลกุดใส้จ่อ

นางเพียงใจ วุฒิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
พัฒนาการประจำตำบลนาสีนวน และตำบลโคกพระ

Mr.Ruangsak Prajanang

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรรับผิดชอบตำบลขามเรียงและท่าขอนยาง

Mr.Ruangsak Prajanang

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พัฒนากรรับผิดชอบตำบลขามเรียงและท่าขอนยาง

นางสาวธณัชชา พัฒนสาร

อาสาพัฒนา (อสพ)
รับผิดชอบตำบลขามเฒ่าพัฒนา

นางอุทัยวรรณ บุญแต่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลขามเฒ่าพัฒนา และตำบลท่าขอนยาง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 729 times, 1 visits today)