อำเภอกันทรวิชัย ร่วมจัดงานมรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เข้าชม 163 ครั้ง

กันทรวิชัยเมืองพระโบราณ หนองบัวงามคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง มหาวิทยาลัยเลื่องลือนาม

# ข่าวที่ 59 /2566 # ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย

****************************

⏰ วันที่ 26 พฤศจิกายน  2565 เวลา 08.00 น.  อำเภอกันทรวิชัย ร่วมจัดงานมรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ณ  เกาะแก้วหนองบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

🌳🌳 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน มรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย กล่าวต้อนรับ นายปฏิมา เหล่าชัย ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนอำเภอกันทรวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

⚙️⚙️ โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย การแสดงบูธสินค้า OTOP กิจกรรมด้านปศุสัตว์ การแสดงแฟชั่นชุดผ้าไหมล้ำเลอค่า แห่งเมืองตักสิลานคร (ผ้าไหมมัดหมี่ของดี 13 อำเภอ) การแสดงฟ้อนสารคามลำเพลิน ประจำจังหวัดมหาสารคาม การประกวดร้องเพลง การปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว และกิจกรรมแจกพันธุ์ไม้

⚙️🌳การจัดงานมรดกภูมิปัญญา พัฒนาสู่ความยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม ทำให้สินค้าชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้า OTOP ตลอดจนคนค้าขายในพื้นที่ ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น สามารถสร้างรายได้ สร้างความสุข หลังจากที่ประชาชนประสบอุทกภัย ได้รับความเสียหายทั้งผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนที่อยู่อาศัย และที่สำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ด้วยการนำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า OTOP สินค้าการเกษตร การบริการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักต่อไป

******************************

PR.กันทรวิชัย รายงาน

# GlobalSoilPartnership

# UNFAO

# CDD

# SEPtoSDGs

# SDGforAll@Kmitl

# กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 163 times, 1 visits today)