สพอ. กันทรวิชัย ดำเนินโครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

เข้าชม 22 ครั้ง

กันทรวิชัยเมืองพระโบราณ หนองบัวงามคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง มหาวิทยาลัยเลื่องลือนาม

# ข่าวที่ 58 /2566 # ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย

****************************

⏰ วันที่ 23 พฤศจิกายน  2565 เวลา 07.00 น. สพอ. กันทรวิชัย ดำเนินโครงการการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

🌳🌳 นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย มอบหมาย นายพงศ์ศักดิ์ อ่อนด้วง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 คน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองแหน หมู่ที่ 2 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

⚙️⚙️ วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จนสามารถขยายผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีกลไกการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น สามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางสันติของกระบวนการการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

******************************

PR.กันทรวิชัย รายงาน

# GlobalSoilPartnership

# UNFAO

# CDD

# SEPtoSDGs

# SDGforAll@Kmitl

# กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 22 times, 1 visits today)