กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เข้าชม 178 ครั้ง

“กันทรวิชัย เมืองพระ”
วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น.
นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วยนางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วม.
กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีกิจกรรม ดังนี้.
1.พิธีเปิดและกล่าวคำปฏิญาณตน
2.กิจกรรมปลูกต้นไม้ หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย.
3.กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาณ หนองบัว
4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช บริเวณที่ว่าการอำเภอฯและเกาะกลางน้ำหนองบัว.
5.ทำความสะอาดห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
โดยมีนายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
ณ ลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

(Visited 178 times, 1 visits today)