กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ (กลุ่มปลาส้ม บ้านท่าขอนยาง ม.4 ต.ท่าขอนยาง)

เข้าชม 122 ครั้ง

“กันทรวิชัย เมืองพระ”
วันที่ 16 มิ.ย. 63 เวลา 08.30 น.
นางวัลลี รอบการ พัฒนาการอำเภอกันทรวิชัย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
(กลุ่มปลาส้ม บ้านท่าขอนยาง ม.4 ต.ท่าขอนยาง)
-กิจกรรมมีการให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มตามหลัก 5 ก.
-การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มฯ
-การกำหนดกฏกติกา
-การจำหน่ายและการตลาด
-การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน
-การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
-การวางแผนดำเนินงานประจำปีของกลุ่มฯ เป็นต้น
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน
ณ ศาลาวัดบ้านท่าขอนยาง หมู่ 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 

(Visited 122 times, 1 visits today)